ماه: اردیبهشت ۱۴۰۳

رسانه مسئولیت اجتماعی:پتروشیمی مرواریددر راستای مسئولیت‌های اجتماعی ودر قالب کمک‌های مؤمنانه جهت ارتقای شبکۀ زیرساخت‌ آب شرب شهر شیرینو مقداری…

رسانه مسئولیت اجتماعی:شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد تومان…