روز: آبان ۸, ۱۳۹۹

رسانه مسئولیت اجتماعی : در نشست اخیر کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران سیاست‌های اجرایی برای حل چالش مدیریت…