نویسنده: خبرنگار 8

رسانه مسئولیت اجتماعی: دبیر همایش ملی «مسئولیت اجتماعی، دانشگاه و صنعت» در آئین رونمایی از پوستر همایش ملی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صنعت، با شاره به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی بر درک دقیق از مفهوم این کلید واژه در سازمان ها و نهاد ها تاکید کرد. به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: در این مراسم  دکتر کمال خدایی ریاست جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جایگاه مسئولیت اجتماعی در فرهنگ اسلامی و ایرانی گفت:  موضوع مسئولیت اجتماعی، اگرچه در اکثر متون مذهبی و دینی ما بر آن تاکید شده است اما امروزه این کشورهای غربی هستند که در این…

ادامه مطلب