روز: اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

رسانه مسئولیت اجتماعی:معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برتوجه به…