روز: اردیبهشت ۴, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی:در جلسه اخیر شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی…