آرشیو: اتاق بازرگانی تهران

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:نوزدهمین نشست شورای راهبردی مسئولیت پذیری اجتماعی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست تفاهم…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: نوزدهمین نشست شورای راهبردی مسئولیت پذیری اجتماعی اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه۳ بهمن ماه ساعت۱۴:۳۰ در سالن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: صبح امروز دوشنبه مراسم هفتمین دوره « امین الضرب » با حضور نخبگان،صاحب نظران و…

رسانه مسئولیت اجتماعی: امروز در دنیا تعریف مشخص و دقیقی از مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی به‌وجود آمده به‌گونه‌ای‌که این مفهوم استانداردسازی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به محدود شدن دسترسی به اینترنت طی…