روز: خرداد ۳۰, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: دبیر هنری فرداساز گفت: فرداساز اگرچه مشابه دیگر رویدادهای هنری در نوع خودش است اما رویکرد حرفه‌ای،…