روز: دی ۲۴, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای اولین بار در…