روز: تیر ۷, ۱۴۰۳

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛نشست انجمن های مسئولیت اجتماعی با دکتر محسن ولیئی معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور روز یکشنبه…