روز: خرداد ۲۲, ۱۴۰۳

رسانه مسئولیت اجتماعی:شرکت فولاد مبارکه باتأمین دستگاه اکوکاردیوگرافی و دستگاه تست ورزش موردنیاز درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان مبارکه به مسئولیت‌های…