روز: اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۳

رسانه مسئولیت اجتماعی:شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد تومان…