روز: اسفند ۱۷, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از تصویب ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار شورای راهبردی…