روز: آذر ۲۵, ۱۴۰۲

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-سیدرضاجمشیدی: رهبران کشورهای جهان برای بیست‌وهشتمین بار در کنفرانس دوهفته ای تغییرات‌ اقلیمی سازمان ملل در امارات شرکت…