روز: مرداد ۱۴, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: یکی از بزرگترین طرح‌های مسئولیت اجتماعی اسنپ که از ابتدای راه‌اندازی اسنپ اجرا شده، معافیت از کمیسیون…