روز: مرداد ۴, ۱۴۰۲

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست هم اندیشی انجمن توسعه متوازن کشور و بنیاد برکت در راستای ارزیابی اجتماعی و همکاری در زمینه…