روز: تیر ۲۹, ۱۴۰۲

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:تعریف،تبیین و بسط مفهوم مسئولیت اجتماعی در شرایطی که تلاش می شود تعاریف منحرف کننده ای…