روز: تیر ۲۴, ۱۴۰۲

 رسانه مسئولیت اجتماعی: محمدحسین جعفری سمیع:یکی از شاخصه های جوامع توسعه یافته، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل آسیب های اجتماعی…