روز: تیر ۲۲, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: هزار جلد کتاب کنکور طی دو مرحله به همت شورای نیکوکاری پژوهشگاه صنعت نفت، برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت…