روز: تیر ۱, ۱۴۰۲

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:در حالی که سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست عنوان کرده بود پرونده پروژه پتروشیمی میانکاله برای همیشه…