روز: اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی:مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید گفت: توسعه صنایع مرتبط با صنعت پتروشیمی باید با در نظر گرفتن شرایط مختلف…