روز: اسفند ۱۸, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سی و هفتمین همایش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکترسید حسن موسوی چلک ریس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ودبیر علمی سی و هفتمین همایش ملی و پنجمین…

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی،کنگره بین الملی مددکار اجتماعی در ایران در حال برگزاری است. دبیر کل فدراسیون جهانی مددکاران…