روز: بهمن ۲۰, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز در راستای ترویج ونهادینه کردن مسئولیت اجتماعی اولین جشنواره…