روز: بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران سلسله نشست هایی را برای انتقال تجربیات مسئولیت اجتماعی برگزار می…