روز: آبان ۲۲, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:درحالی به تازگی قانونگذار در اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موضوع «جمع‌آوری…