روز: آبان ۷, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به محدود شدن دسترسی به اینترنت طی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اروپا را می توان موفق ترین الگوی دنیا در عرصه انجام مسئولیت اجتماعی دانست. در رسانه های این…