روز: آبان ۶, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:در ساعت ۱۷:۴۵ روز چهارشنبه،یک تروریست پس از ورود به شبستان امام خمینی و مضجع شریف شاهچراغ شیراز،…