ماه: مهر ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:صنعتی شدن و رشد اقتصادی به افزایش چشمگیر درآمد و رفاه منجر شده و به بسیاری از انسان‌ها…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: آسیب شناسی اتفاقات اخیر در کشور از منظر علمی و جامعه شناختی می تواند به شناخت چالش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:بسیاری از صنایع کشور از کمبود نیروی کار ماهر رنج‌ می‌برند و این در حالی است که به…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:در روزهای اخیر اخبار ضدو نقیضی درباره تجمع کارگران در عسلویه منتشر شده است. اخباری که…