روز: شهریور ۲۱, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:حضور شرکت های پتروشیمی در منطقه عسلویه تاکنون مخاطرات زیاد زیست محیطی برای این منطقه داشته…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: مسئولیت اجتماعی شرکت ها ایده جدیدی است که بنیان آن این است که میان سرمایه…