روز: شهریور ۱۳, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: لهستان از جمله کشورهای با قدمت و فرهنگ چند هزار ساله است که مملو از قومیت…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: رتبه بندی کشورها در زمینه توسعه پایدار و پایداری محیط زیست از بسیاری جهان حائز اهمیت است.…