روز: شهریور ۱, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: دومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی روز دوشنبه۳۱ مرداد۱۴۰۱ در سالن همایش های بین المللی…