بایگانی‌ها

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:با وقوع سیلاب در منطقه رودبال استهبان در استان فارس تاکنون۲۳ نفر از هم وطنانمان جان…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:شرکت ها و بنگاه هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی مدل مفهومی برای خود تعریف می…