روز: تیر ۲۹, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: کره جنوبی از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی…