روز: تیر ۲۸, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:در اغلب کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی موفقیت های مهمی به دست آورده اند دولت نقش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور دکتر ایمان اسلامیان معاون توسعه مدیریت و…