روز: تیر ۱۴, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:مسئولیت اجتماعی چگونه می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی تأثیرگذار باشد و زمینه کاهش آسیب های…