روز: تیر ۱۳, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:انجام مسولیتهای اجتماعی توسط شرکتها در چین قدمت زیادی ندارد و  از سال ۲۰۰۶ ما شاهد افزایش توجه…