روز: تیر ۷, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-پیمان جهانیان:بخش خصوصی در روند نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در جامعه نقش مهمی دارد و بسیاری از کشورها…