روز: اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- سید رضا جمشیدی: صنعت پتروشیمی در سال های اخیر توجه جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی داشته و…