روز: شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

دریاچه «زریوار» مریوان یکی از  زیباترین تالاب های  کشور به دلیل ورود فاضلاب شهری در معرض نابودی قرار دارد و این در حالی است که سالهاست مسئولین وعده های مقابله با این آلودگی زیست محیطی را می دهند، اما به مرحله عمل نمی رسد.