روز: شهریور ۵, ۱۳۹۹

با انتشار ویروس کرونا در جهان و کشور، صنعت سینما که ارتباط مستقیمی با مخاطب دارد، متحمل ضرر و زیان هایی فراوانی شد و موجب گشت تا اصطلاحاً چرخه این صنعت مهم با موانع متعددی روبرو شود، به همین دلیل خبرنگار رسانه مسئولیت اجتماعی به بررسی جوانب این بحران پرداخته که در ادامه خواهید خواند.