روز: تیر ۲۳, ۱۳۹۹

 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران یکی از نهادهایی است که به صورت مستقیم با موضوع مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد…